Luôn giữ ổn định giá vé 160.000 đồng/ghế massage và 140.000 đồng/ghế thường